Email
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutímDodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

E 15

Dodatková tabuľka na označenie
vyhradeného parkovacieho miesta
pre osobu so zdravotným
postihnutím

Certifikovaná dopravná značka na FeZn
podklade so zahnutým okrajom.
--------------------------------------------------

Cena
Predajná cena bez DPH: 28,00 €
Parametre
Rozmer
Prevedenie

V prípade záujmu o tento produkt nás kontaktujte e-mailom na scdz@scdz.sk