Email
Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)

C 15

Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)

Zobrazená dopravná značka je iba vzor, rýchlosť vyobrazenú na dopravnej značke zasielajte na obchod@scdz.sk, prípadne uveďte do poznámky pri vyplňovaní objednávky. V maili uveďte čislo Vašej objednávky.

Certifikovaná dopravná značka na FeZn
podklade so zahnutým okrajom.
--------------------------------------------------

Cena
Predajná cena bez DPH: 37,00 €
Parametre
Rozmer
Prevedenie

V prípade záujmu o tento produkt nás kontaktujte e-mailom na scdz@scdz.sk