Email
Návestná tabuľa ľavá (160 m)Návestná tabuľa ľavá (160 m)

A 28a

Návestná tabuľa ľavá (160 m)

V zmysle STN 018020/Z2 musí byť použitá
retroreflexná fólia tr.2

Rozmer: 400x1200 mm
Certifikovaná dopravná značka na FeZn
podklade so zahnutým okrajom.
--------------------------------------------------

Cena
Predajná cena bez DPH: 37,00 €
Povrch
Prevedenie

V prípade záujmu o tento produkt nás kontaktujte e-mailom na scdz@scdz.sk