Email
Stoj, daj prednosť v jazdeStoj, daj prednosť v jazde

P 2

Stoj, daj prednosť v jazde

V zmysle STN 018020/Z2 musí byť použitá
retroreflexná fólia tr.2

Certifikovaná dopravná značka na FeZn
podklade so zahnutým okrajom.
--------------------------------------------------

Cena
Predajná cena bez DPH: 40,00 €
Parametre
Rozmer
Prevedenie