Email
KrižovatkaKrižovatka

P 4

Križovatka

V zmysle STN 018020/Z2 musí byť použitá
retroreflexná fólia tr.2

Certifikovaná dopravná značka na FeZn
podklade so zahnutým okrajom.
--------------------------------------------------

Cena
Predajná cena bez DPH: 29,00 €
Parametre

V prípade záujmu o tento produkt nás kontaktujte e-mailom na scdz@scdz.sk