Dokumentácia McDonald

Prečítané 4519 razy 0 Comments
P. Blahu Nové Zámky P. Blahu Nové Zámky

Areálové komunikácie a spevnené plochy, Dopravné napojenie vjazdu a úprava cesty I/51
Miesto: McDonald´s Levice
Výkres - Situácia stavebného riešenia
(stavba zatiaľ nebola realizovaná)