Email
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniachVšeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP 33

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
(vzor)

Individuálna cena podľa veľkosti a prevedenia, dopyt zasielajte na scdz@scdz.sk

Certifikovaná dopravná značka na FeZn
podklade so zahnutým okrajom.
--------------------------------------------------

Povrch
Prevedenie