Košík je prázdny

Obec - 305

Obec - 305

Na dopyt

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá
cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje
o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej
samostatný sídelný útvar.
Ak značka informuje o názve miestnej časti obce,
v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku
ktorej táto miestna časť administratívne patrí. Veľkosť 2 – 840 x 1260

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá
cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje
o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej
samostatný sídelný útvar.
Ak značka informuje o názve miestnej časti obce,
v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku
ktorej táto miestna časť administratívne patrí. Veľkosť 2 – 840 x 1260

Kontak: scdz@scdz.sk

Fólia

R1, R2

Počet riadkov

1, 2

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia