Košík je prázdny

Cyklistický smerník tabuľový - 380

Cyklistický smerník tabuľový - 380

Na dopyt

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným
cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj
o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom
označení cyklotrasy.
Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy
a symboly sú hnedej farby.

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným
cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj
o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom
označení cyklotrasy.
Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy
a symboly sú hnedej farby.


Kontak: scdz@scdz.sk

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia