Košík je prázdny

Diaľková tabuľa - 376

Diaľková tabuľa - 376

Na dopyt

Značka informuje o vzdialenostiach k vyznačeným
diaľkovým cieľom.
V blízkosti odbočenia na inú diaľnicu uvádza značka
pod čiarou informácie o diaľkových cieľoch tejto
diaľnice.
Značku možno použiť aj mimo diaľnice; základná
plocha značky je v takom prípade modrej farby.

Značka informuje o vzdialenostiach k vyznačeným
diaľkovým cieľom.
V blízkosti odbočenia na inú diaľnicu uvádza značka
pod čiarou informácie o diaľkových cieľoch tejto
diaľnice.
Značku možno použiť aj mimo diaľnice; základná
plocha značky je v takom prípade modrej farby.


Kontak: scdz@scdz.sk

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia