Košík je prázdny

Priebeh hlavnej cesty - 510

Priebeh hlavnej cesty - 510

Na dopyt

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj
prednosť v jazde! , Stoj, daj prednosť v jazde!
alebo Hlavná cesta vyznačuje priebeh
hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku
inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko
rozoznateľný.
Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj
prednosť v jazde! , Stoj, daj prednosť v jazde!
alebo Hlavná cesta vyznačuje priebeh
hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku
inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko
rozoznateľný.
Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou


Kontak: scdz@scdz.sk

Druh

Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšie cesty vpravo a hore), Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta hore), Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta vpravo), Priebeh hlavnej cesty (zhora doľava, vedľajšie cesty dolu a vpravo), Priebeh hlavnej cesty (zhora doľava, vedľajšia cesta dolu), Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšie cesty vľavo a hore), Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta vľavo), Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta vpravo), Priebeh hlavnej cesty (zhora doprava, vedľajšie cesty vľavo a dole), Priebeh hlavnej cesty (zhora doprava, vedľajšia cesta dole), Priebeh hlavnej cesty (vedľajša cesta z pravej strany), Priebeh hlavnej cesty (vedľajšia cesta z ľavej strany), Iné

Rozmer

Veľkosť 2 (Základná) : 600 x 600, Veľkosť 1 (Zmenšená):420 x 420, Veľkosť 3 (Zväčšená): 840 x 840

Fólia

R1, R2

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia