Košík je prázdny

Priečna jazda cyklistov - 513

Priečna jazda cyklistov - 513

Na dopyt

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj
prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť
v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať
prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde
cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou
Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom
jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je
povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri
odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj
prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť
v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať
prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde
cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou
Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom
jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je
povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri
odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.


Kontak: scdz@scdz.sk

Rozmer

Veľkosť 1 (Zmenšená): 315 x 420, Veľkosť 2 (Základná) : 450 x 600, Veľkosť 3 (Zväčšená): 562 x 750

Fólia

R1, R2

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia