Košík je prázdny

Voľno - 515-58

Voľno - 515-58

Na dopyt

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou
označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh
umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh
vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak
neprikazuje im ju použiť.
Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre
chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej
premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo
pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť
chodca alebo cyklistu.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Pešia
zóna umožňuje vjazd do pešej zóny
vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou
označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh
umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh
vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak
neprikazuje im ju použiť.
Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre
chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej
premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo
pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť
chodca alebo cyklistu.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Pešia
zóna umožňuje vjazd do pešej zóny
vyznačeným účastníkom cestnej premávky.


Kontak: scdz@scdz.sk

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia