Košík je prázdny

Tranzit - 520

Tranzit - 520

Na dopyt

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou
o zákaze vjazdu umožňuje vjazd
a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný
len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa
vzťahuje zákaz vjazdu,
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za
vymedzené úseky ciest, alebo
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo
preskúšaní.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou
o zákaze vjazdu umožňuje vjazd
a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný
len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa
vzťahuje zákaz vjazdu,
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za
vymedzené úseky ciest, alebo
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo
preskúšaní.


Kontak: scdz@scdz.sk

Rozmer

Veľkosť 2 (Základná) : 330 x 600, Veľkosť 1 (Zmenšená): 231 x 420, Veľkosť 3 (Zväčšená): 412 x 750, Veľkosť 2 (Základná) : 450 x 600, Veľkosť 1 (Zmenšená): 315 x 420, Veľkosť 3 (Zväčšená): 562 x 750

Fólia

R1, R2

Druh

Tranzit, Tranzit nad 12 ton

Kontak: scdz@scdz.sk

Naši odberatelia